اعلامیه همکاری تلتونیکا و کاماز

Teltonika استقبال از همکاری با یکی از غول پیکر در تولید کامیون - کاماز است. نتیجه همکاری - همکار ما کماز در سال های 2019 - شروع به تولید کامیون های جدید با راه حل Teltonika یکپارچه برای مشتریان با نیازهای بالاتر است. ایده جدید فناوری Quantor این بود که ارتباطات وسیله نقلیه هوشمند با دستگاه های Teltonika IoT را ترکیب کند.

مشارکت تجاری بین Quantor و Teltonika کمک می کند تا با موفقیت ارتباط برقرار کردن با Kamaz و ایجاد راه قابل اعتماد، کارآمد و پیچیده برای کسب و کار مدیریت ناوگان امروز.